Kako da pošaljete upit?

U polje za tekst poruke upišite osnovne podatke o vašoj publikaciji poput formata, broja stranica, vrste uveza i tiraža. Ako imate gotovu pripremu možete je uploadovati klikom na dugme “Choose File” a na isti način možete poslati i rukopis u doc ili txt formatu.

Ili jednostavno, umjesto poruke, upišite broj vašeg telefona i mi ćemo vas pozvati.

    pentagram d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 160 H (Naselje Miljacka – lamela D), +387 33 255 940, +387 61 198 869

    pentagram d.o.o. Sarajevo
    Džemala Bijedića 160 H (Naselje Miljacka – lamela D)
    +387 33 255 940, +387 61 198 869