POKLONI, SUVENIRI, PREDMETI ZA PRODAJU

Štampa na majice, šolje i druge predmete

Za štampu majica koristimo specijalne boje koje se na tekstilu ne osjete pod dodirom ruke.
Štampu šolja radimo keramičkim bojama koje se sjedine sa šoljom i trajnost im je jednaka trajnosti šolje.