KOD NAS VAŠI RUKOPISI POSTAJU KNJIGE

Dizajn i štampa knjiga, brošura, kataloga...

Oblikovanje vaše publikacije obuhvata dizajn, fotografisanje, odabir i obradu fotografija, kreiranje originalnih i korekturu postojećih tekstova, prelom...
Bez obzira da li se radi o štampi knjiga u malom ili velikom tiražu posvetit ćemo vam punu pažnju i posao završiti kvalitetno i u dogovorenom roku