Višestranične publikacije

Dizajn i štampa višestraničnih publikacija poput: Knjige / Novine / Katalozi / Brošure / Programi / Planovi / Monografij / Godišnji izvještaji / Prospekti / Magazini / Profili / Cjenovnici / Bilteni / Udžbenici / Priručnici / Vodiči / Uputstva / Diplomski i magistarski radovi / Doktorske disertacije / Knjige utisaka / Photo Book…